ביום השואה ויום הזיכרון מרכז המבקרים יהיה סגור למבקרים, חנות היקב תהיה פתוחה.
ביום העצמאות מרכז המבקרים וחנות היקב יהיו סגורים.